Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Oversikt over gyldige og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruksvarer

Oversikten viser gjeldende og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruksvarer. Varer med opprinnelse fra EU skal kun deklareres med toll og det deklareres tollsats med TL1. Varer fra tredjeland kan ha både toll og råvaretoll. Råvaretollsatsen deklareres med RT100 i TVINN og tollsatsen med TL 1. For mer informasjon se: toll.no

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.2
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 21. januar 2023, 00:01 (UTC)
Opprettet 9. juni 2021, 11:27 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 805F806DC498265EFCDF597A00AAB72F