Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

utfoerselsreferanse.xsd

URL: https://data.toll.no/dataset/9892d387-4956-4e8f-9098-8de752576e11/resource/4c569cde-02cb-4030-9e5f-8c1fbfd42b71/download/utfoerselsreferanse.xsd

Fra sammendrag av datasettet

Referansekoder ved utførsel for varer underlagt gitte bestemmelser eller krav om tillatelse ved utførsel. Tillatelsesnummer eller hvordan bestemmelse overholdes oppgis i fritekstfelt....

Kilde: Referansekoder ved utførsel / Reference codes for exports

Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.

Tilleggsinformasjon

Sist endret juni 4, 2024
Opprettet ukjent
Format XSD
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Media type text/xml
Opprettet mer enn 3 år siden
Size 1 259
format XSD
id 4c569cde-02cb-4030-9e5f-8c1fbfd42b71
last modified 21 dager siden
on same domain True
package id 9892d387-4956-4e8f-9098-8de752576e11
position 1
resource type xsd
revision id 520a9599-7619-4b7e-baa2-54197169c121
state active
url type upload