Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Tolletaten utfører i juni en spørreundersøkelse for å forbedre våre åpne data. Undersøkelsen tar omtrent 5 minutter og er anonym. Ditt bidrag er viktig for at Tolletaten og Åpne Data skal kunne bli så bra som mulig. Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen.

Fant 2 datasett

Formater: JSON Stikkord: innførsel

Filterresultater
  • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige avgifter og satser ved innførsel

    Oversikten viser gyldige avgifter og satser tilknyttet varenummer og landgruppe som skal benyttes ved import.
  • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige referansekoder ved innførsel

    Oversikten viser gyldige referansekoder som benyttes på forsendelser med varer underlagt bestemmelser eller med krav om tillatelse til innførsel. Det må oppgis hvordan...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).