Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Fant 2 datasett

Stikkord: utførsel

Filterresultater
  • GÅ TIL DATASETT Oversikt over referanse på utførselsdeklarasjoner

    Oversikten viser gyldige referansekoder som benyttes på forsendelser med varer underlagt bestemmelser eller med krav om tillatelse ved utførsel. Det må det oppgis hvordan...
  • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige avgifter og satser ved utførsel

    Oversikt over gyldige avgifter og satser tilknyttet varenummer og landgruppe ved utførsel. Merk at ved anmerking «øresats/true» må verdi deles på 100 for å få kronesats.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).