Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Feilmeldinger / Error messages in TVINN

Feilmeldinger generert av input-kontrollen i TVINN. Oversikten viser nummer på feilmelding med forklarende tekst.

Error messages generated by input controls in TVINN. This overview lists the number and description of each error message.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 4. juni 2024, 02:02 (UTC)
Opprettet 15. februar 2022, 00:00 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 2220E7113C52233E5B299C9B86FC2A85