Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Lettelser for tollavgift / Relief of customs duties

WTO-avtale om tollavgiftsfri innførsel av luftfartøyer, stasjonære flytreningsmaskiner samt deler og utstyr til slike luftfartøyer og stasjonære flytreningsmaskiner, til bruk i sivil luftfart eller produksjon, reparasjon, vedlikehold, gjenoppbygning, forandring eller ombygging av stasjonære flytreningsmaskiner eller sivile luftfartøyer.

Relief of customs duties

WTO agreement on duty-free import of aircraft, stationary aircraft simulators, parts and equipment for such, for use in civilian aviation or for the production, maintenance, repair or remodelling of civilian aircraft and stationary aircraft training simulators.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.1
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 4. juni 2024, 02:02 (UTC)
Opprettet 9. juni 2021, 11:27 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon A02DEBACECBE4F28275DD0795D7B3C56