Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Prosedyrekoder i Tvinn / Procedural codes in TVINN

Prosedyrekoder i TVINN. Prosedyrekoder betegner hva inn-eller utførselen gjelder. Oversikt med forklaring av prosedyrekodene kan finnes på toll.no. Deklarasjonens rubrikk 37.

Procedural codes in TVINN. A procedural code denotes the nature of the import or export shipment. A full overview with explanations can be found on toll.no. These codes are declared in box 37 of the customs declaration.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 4. juni 2024, 02:01 (UTC)
Opprettet 11. oktober 2022, 10:26 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 2CC78FDB24F60366062DDC5B38D9EACE