Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Oversikt over tollkvoter

Oversikt over generelle tollkvoter for enkelte kjøttvarer fra visse u-land og for enkelte varenummer innenfor tolltariffens kapittel 6 fra EU, fastsatt av Landbruksdirektoratet til bruk ved deklarering.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.0
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 1. februar 2023, 00:00 (UTC)
Opprettet 29. juni 2021, 23:00 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon CA49558E538D8828FBCEEC1C0A846993