Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Tolltariff struktur

Oversikten omfatter tolltariffens varenummer og tilhørende varebeskrivelse (vareslag). Ordinær tollsats, satsenhet og mengdeenhet er også tatt med. Tolltariffens vareslag skal ikke brukes som varebeskrivelse i tolldeklarasjonens rubrikk 31.Tolltariffens vareslag skal heller ikke brukes ved avgivelse av annen informasjon til Tolletaten. Når det gjelder til mengdeenhet, benytt Tvinn-datasett som kilde. Gjelder rubrikk 41 på tolldeklarasjonen.

The overview includes the Norwegian customs tariff's commodity number and associated item description. Ordinary duty rate, rate unit and quantity unit are also included. The customs tariff description of goods (vareslag) shall not be used as type of goods in box 31 in the customs declaration. Also, the customs tariff's type of goods shall not be used when submitting other information to the Customs.

© 2022, World Customs Organization (WCO), all rights reserved
The original version of this publication was originally produced by the WCO in English and French and then translated into Norwegian language by the Norwegian Customs with the WCO's authorization. The WCO is the sole holder of all intellectual property rights on this publication and translation into Norwegian language thereof. Please note that the quality of the translation of this publication into Norwegian language and the consistency of the translation with the official English/French text are the sole responsibility of the Norwegian Customs.

Data og ressurser

Tilleggsinformasjon

Tema Avgift
Tilgangsrettigheter public
Versjon 1.3
Lisens Creative Commons Attribution 4.0
Sist oppdatert 15. juli 2022, 00:00 (UTC)
Opprettet 9. juni 2021, 12:19 (UTC)
Kontaktinformasjon https://www.toll.no/no/om-tolletaten/kontakt-oss
Revisjon 0282B046BB1143E96FFFD729D90F9055