Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Fant 24 datasett

Filterresultater
 • GÅ TIL DATASETT Customs tariff structure

  The overview includes the Norwegian customs tariff's commodity number and associated item description. The customs tariff description of goods (vareslag) shall not be used as...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige og fremtidige tollsatser

  Oversikten viser gjeldende og fremtidige tollsatser for tekstilvarer, landbruksvarer og andre varer som krever toll ved innførsel. Tollsatsen deklareres med TL 1.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over tollkvoter

  Oversikt over generelle tollkvoter for enkelte kjøttvarer fra visse u-land og for enkelte varenummer innenfor tolltariffens kapittel 6 fra EU, fastsatt av Landbruksdirektoratet...
 • GÅ TIL DATASETT Valutakurs

  Oversikt over gyldige valutakurser (og valutakurser som vil tre i kraft). Fremtidige omregningskurser oppdateres onsdag uken før ikraftredelse. Valutakurskodene er standard ISO4217
 • GÅ TIL DATASETT Valutakurs historisk

  Oversikt over historiske valutakurser for de siste fem år. Valutakurskodene er standard ISO4217
 • GÅ TIL DATASETT References

  This dataset contains references in the Customs Tariff's where certain information regarding tariff quotas, tariff reductions etc is explained.
 • GÅ TIL DATASETT Datogyldighet på varenummer

  Dette datasettet viser datogyldigheten til varenummer når disse endres, opprettes eller utgår. Dette gjelder spesielt for de endringer som gjennomføres med opprettelse av ny...
 • GÅ TIL DATASETT Tolltariff struktur

  Oversikten omfatter tolltariffens varenummer og tilhørende varebeskrivelse (vareslag). Tolltariffens vareslag skal ikke brukes som varebeskrivelse i tolldeklarasjonens rubrikk...
 • GÅ TIL DATASETT Henvisninger

  Dette datasettet omhandler tolltariffens henvisninger hvor det er tatt inn visse definisjoner, opplysninger om tollkvoter, tollnedsettelser mv.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige referansekoder ved innførsel

  Oversikten viser gyldige referansekoder som benyttes på forsendelser med varer underlagt bestemmelser eller med krav om tillatelse til innførsel. Det må oppgis hvordan...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige avgifter og satser ved innførsel

  Oversikten viser gyldige avgifter og satser tilknyttet varenummer og landgruppe ved import. Merk at ved anmerking «øresats/true» må verdi deles på 100 for å få kronesats.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over typetilfeller ved elektronisk omberegning

  Oversikt over gyldige typetilfeller i TVINN
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over restriksjoner på varer ved deklarering av utførsel i TVINN

  Oversikten viser gjeldende restriksjoner ved utførsel. En vare kan ha restriksjoner ved utførsel. Dette betyr at det kan kreves tillatelse eller lignende fra en offentlig...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruk...

  Oversikten viser gjeldende og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruksvarer. Varer med opprinnelse fra EU skal kun deklareres med toll og det deklareres tollsats...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over prosedyrekoder

  Oversikt over gyldige prosedyrekoder i TVINN
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over varenummer

  Oversikt over varenummer i TVINN
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige landgrupper i TVINN

  Oversikten viser gruppering av land som omfattes av samme regelverk. Landgrupper benyttes blant annet ved deklarering av særavgifter, toll, råvaretoll, restriksjonsbelagte...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over ekspedisjonsenheter

  Oversikt over ekspedisjonsenhet i TVINN
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige land i TVINN

  Oversikten viser gyldige land, og hvilken landgruppe de er en del av, til bruk ved deklarering i TVINN. Landkodene er standard ISO3166.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over referanse på utførselsdeklarasjoner

  Oversikten viser gyldige referansekoder som benyttes på forsendelser med varer underlagt bestemmelser eller med krav om tillatelse ved utførsel. Det må det oppgis hvordan...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).