Tolletaten gir næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Tolletaten skal bli navngitt som kilde. Grunnen til det er at vi er svært opptatt av å få tilbakemeldinger om det foreligger feil i datagrunnlaget. Alle våre data er derfor lisensiert med CC BY 4.0 eller NLOD (norsk lisens for offentlig data).

Fant 16 datasett

Formater: JSON

Filterresultater
 • GÅ TIL DATASETT Valutakurs historisk

  Oversikt over historiske valutakurser for de siste fem år. Valutakurskodene er standard ISO4217
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige og fremtidige tollsatser

  Oversikten viser gjeldende og fremtidige tollsatser for tekstilvarer, landbruksvarer og andre varer som krever toll ved innførsel. Tollsatsen deklareres med TL 1.
 • GÅ TIL DATASETT Valutakurs

  Oversikt over gyldige valutakurser (og valutakurser som vil tre i kraft). Fremtidige omregningskurser oppdateres onsdag uken før ikraftredelse. Valutakurskodene er standard ISO4217
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over restriksjoner på utførselsdeklarasjoner

  Oversikten viser gjeldende restriksjoner ved utførsel. En vare kan ha restriksjoner ved utførsel noe som betyr at det kan kreves tillatelse eller lignende fra en offentlig...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over restriksjoner på varer ved deklarering av innførsel i TVINN

  Oversikten viser gjeldende restriksjoner ved innførsel. En vare kan ha restriksjoner ved innførsel. Dette betyr at det kan kreves tillatelse eller lignende fra en offentlig...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige avgifter og satser ved innførsel

  Oversikten viser gyldige avgifter og satser tilknyttet varenummer og landgruppe som skal benyttes ved import.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige avgifter og satser ved utførsel

  Oversikt over gyldige avgifter og satser er tilknyttet varenummer og landgruppe ved utførsel.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruk...

  Listen viser gjeldende og fremtidige råvaretollsatser for bearbeidede landbruksvarer. Varer med opprinnelse fra EU skal kun deklareres med toll og det deklareres tollsats med...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige land i TVINN

  Oversikten viser liste over gyldige land, og hvilken landgruppe de er en del av, til bruk ved deklarering i TVINN. Landkodene er standard ISO3166.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige referansekoder ved innførsel

  Oversikten viser gyldige referansekoder som benyttes på forsendelser med varer underlagt bestemmelser eller med krav om tillatelse til innførsel. Det må oppgis hvordan...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over referanse på utførselsdeklarasjoner

  Oversikten viser gyldige referansekoder som benyttes på forsendelser med varer underlagt bestemmelser eller med krav om tillatelse ved utførsel. Det må det oppgis hvordan...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige landgrupper i TVINN

  Oversikten viser gruppering av land som omfattes av samme regelverk. Landgrupper benyttes blant annet ved deklarering av særavgifter, toll, råvaretoll, restriksjonsbelagte...
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over gyldige lettelser for toll ved deklarering i TVINN

  Listen viser lettelser for toll til bruk ved innførsler eller utførsler.
 • GÅ TIL DATASETT Oversikt over tollkvoter

  Oversikt over generelle tollkvoter for enkelte kjøttvarer fra visse u-land og for enkelte varenummer innenfor kapittel 6 fra EU, fastsatt av Landbruksdirektoratet til bruk ved...
 • GÅ TIL DATASETT Customs tariff structure

  The overview includes the Norwegian customs tariff's commodity number and associated item description. Ordinary duty rate, rate unit and quantity unit are also included. The...
 • GÅ TIL DATASETT Tolltariff struktur

  Oversikten omfatter tolltariffens varenummer og tilhørende varebeskrivelse (vareslag). Ordinær tollsats, satsenhet og mengdeenhet er også tatt med. Tolltariffens vareslag skal...
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).